Om oss

Nils Brobacke har över 12 års erfarenhet från förvaltning, strategi och marknadsanalys. Efter examen 2009 följer 5 år som förvaltare och utvecklare av diskretionära och automatiserade handelsstrategier i valutamarknaden. Nils startade med 1 milj USD som partner och VD för ett prop trading bolag (handel för egen bok) vilket sedermera utvecklades till en svenskbaserad hedgefond med inriktning på automatiserade strategier i valutamarknaden. 

Fonden rankades nr 1 globalt av Morningstar åren 2012-2013 i kategorin Hedge Funds – Currency. När hedgefonden var som störst förvaltade den +60 milj USD åt banker, institutioner och UHNWI. Prime broker och inkubator var SEB, med internationella tier 1 investerare som ISAM, Gain Capital och ALFI Investments. Daglig omsättning för fond och managed accounts var över 500 milj USD.

Under perioden 2015-2020 var Nils chefs-analytiker för CMC Markets svenska verksamhet. Där utvecklades Nils kvantitativa approach till strategisk tillgångsallokering som med framgång prognostiserat marknadens riktning. I mars 2021 noterades CréditSuisseInt Brobacke Global Allokering Net Index på Luxemburg Stock Exchange.

"If it moves, we trade it"

Historisk avkastning för Brobacke Global Allokering

Brobacke Global Allokering – CSEABRBB, är ett aktivt förvaltat index noterat på Luxemburg Stock Exchange. Indexet togs fram för att ge rådgivna och institutionella kunder ett alternativ till globala aktier, statsobligationer och företagsobligationer. Värdepappret skall över tid ha en låg korrelation mot aktier och räntor till en låg risk, Riskklass 3. Indexet började handlas den 8 mars 2021.

Alfakraft tillhandahåller förvaltning och handelsstrategier i flera tillgångsklasser.

Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad och absolut avkastning.

Brobacke Global Allokering förvaltas av Alfakraft Fonder AB, under Finansinspektionens tillsyn.

Alfakraft Fonder AB

https://alfakraft.se/

Org.nr 556708-2465

Tele­fon­nummer

08-545 188 80

Address

Linnégatan 22 5tr, 114 47 Stockholm

Epost

info@brobacke.se

small_c_popup.png

Ange din e-post för att gå med i vår e-postlista