Dokument & Rapporter

Fondfakta

Fondens namn: 

Brobacke Global Allokering

Fondtyp: 

Värdepappersfond(UCITS)

Ansvarig förvaltare: 

Nils Brobacke

Fondbolag: 

Alfakraft Fonder AB

Kurssättning: 

Dagligen

Förvaltningsavgift: 

1.4%

Prestationsbaserad avgift: 

20% över SSVX 30 dagar+4%

Regelefterlevnad: 

Advokatbyrå Wesslau Söderqvist

Klagomålsansvarig: 

Advokatbyrå Wesslau Söderqvist

Riskinformation

Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonddokument

small_c_popup.png

Ange din e-post för att gå med i vår e-postlista